Je možno zvolit, jaká část dokumentu se má zkontrolovat Dokument se zpracuje tak, že v prvním průchodu se ohodnotí všechny varianty slov a ve druhém průchodu probíhá interakce s uživatelem Načte statistiky pravděpodobností jednotlivých variant slov, podle nichž umožní uživateli snadněji zvolit správnou variantu Nastaví ve Wordu tzv. normální zobrazení, ve kterém se nezobrazuje rozmístění prvků na stránce, čímž se urychlí zpracování Nebere v úvahu málo pravděpodobná písmena, čímž výrazně urychlí zpracování Málo pravděpodobná písmena se budou ignorovat pouze u slov, která mají nejméně nastavený počet variant Ke slovům, která mají více než nastavený počet variant, se jednotlivé varianty nebudou hledat a makro nabídne dialog pro ruční přidělání diakritiky Varianty slov, která mají podle statistických informací alespoň nastavenou pravděpodobnost, se vezmou jako správná - uživatel nebude dotazován na výběr správné varianty Při výběru varianty slova nabídne také jeho původní tvar bez diakritiky - vhodné např. pro texty s cizojazyčnými slovy K jednopísmenným slovům se diakritika nebude nikdy přiřazovat Jestliže je zatržena tato volba a u nějakého slova zvolím, že se zvoleným způsobem má opravit vždy, je toto slovo uloženo a při dalším spuštění makra je opět načteno Uloží nastavení voleb v tomto dialogu a při dalším spuštění toto nastavení opět načte Smaže slova dříve uložená tlačítkem Vždy
Začešti 2.01

Tento nástroj už nevyvíjím. Zkuste Korektor.

Začešti je makro pro Word 97, 2000 a XP, které převede český text bez diakritiky na text s diakritikou (přidá háčky a čárky do textu bez nich).

K převodu používá slovníky pro kontrolu pravopisu, které jsou součástí Microsoft Office. Jestliže nalezne slovo, ke kterému je diakritiku možno přiřadit více různými způsoby, nabídne uživateli na výběr. Tento výběr je seřazen podle pravděpodobnosti výskytu slova získané z dat PDT. Jestliže nenalezne žádné korektní přiřazení diakritiky, umožní ji uživateli přiřadit ručně.

Součástí programu je i makro, které převede text s diakritikou na text bez diakritiky.

Pro nekomerční použití je makro zdarma, jeho modifikace je zakázána. Jakékoliv další využití statistických informací dodaných spolu s tímto makrem je nepřípustné. Jestliže chcete podpořit další vývoj makra, zaregistrujte se na adrese sw.vrana.cz. Autorem programu je Jakub Vrána, korespondenci zasílejte na adresu jakub@vrana.cz.

Návod na zprovoznění makra ve Wordu 2007

  1. Nainstalujte zacesti.exe např. do C:\Program Files\Zacesti.
  2. Otevřete Možnosti aplikace Word, Doplňky, Spravovat: Doplňky aplikace Word, Přejít. V dialogu Šablony a doplňkyPřidat: C:\Program Files\Zacesti\zacesti.dot.
  3. Měla by se zobrazit lišta Upozornění zabezpečení s tlačítkem Možnosti. Zde Zobrazit informace o podpisu, Zobrazit certifikát, Nainstalovat certifikát a projít průvodce (úložiště automaticky).
  4. V dialogu Výstraha zabezpečení by měla přibýt možnost Všechny dokumenty od tohoto vydavatele považovat za důvěryhodné – tu vybrat.
  5. V panelu nástrojů se objeví lišta Doplňky s funkčním tlačítkem Začešti.

Zautomatizovat tento proces bohužel neumím. Bod 2 je navíc potřeba zopakovat při každém spuštění aplikace (místo přidání stačí doplněk zaškrtnout).

Pokud chcete dostávat informace o nových verzích aplikace, vyplňte prosím následující formulář.

Jméno: E-mail: